calculator-385506_1920

Podvojné účetnictví

Vedení účetnictví je pro vymezený okruh podnikatelů striktně definovanou povinností. Týká se to všech právnických osob, dále osob právnických a stejně tak i fyzických osob, jimž se podaří přesáhnout obrat 25 milionů korun.

 

Co je účetnictví a jak je vymezeno

 

Tuto povinnost konkrétně vymezuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ten také stanovuje, kdo je nutnosti vést účetnictví zproštěn a stačí mu pouze daňová evidence, případně i tzv. jednoduché účetnictví. To bylo opět do praxe zavedeno. Nicméně se dnes se již užívá pouze termínu účetnictví, pojem podvojné účetnictví byl k 1. 1. 2004 zrušen.

Podstatou účetnictví je zaznamenávání výsledků ekonomické činnosti, a to v peněžních jednotkách. Slouží tedy pro kontrolu a vždy musí být v písemné formě. Oproti daňové evidenci je také účetnictví komplexnější a dává ucelenější přehled o stavu firmy.

 

Vyplatí se externí vedení účetnictví

 

Dříve či později jsou tak podnikatelé postaveni před volbu, zda si budou vést účetnictví samostatně, anebo svěří tento úkon externí firmě. Důvodů pro druhé řešení existuje celá řada. Které to jsou?

Externí vedení účetnictví vám pomůže snížit v první řadě náklady, úspora se pohybuje, jak se udává, zhruba ve výši 35 %. Největší podíl na nich tvoří zejména odvody za zaměstnance. Ale také nemusíte mít softwarové ani hardwarové vybavení. Současně to pro vás znamená i úsporu času. Nikoho nově přijatého není třeba zaučovat, následně kontrolovat a ani průběžně zaškolovat vzhledem k častým legislativním změnám.

V případě jakýchkoli omylů a chyb jste navíc chráněni. Účetní firma má případnou škodu, kterou vám způsobí, pojištěnou. Je schopna také mnohem flexibilněji reagovat na nesrovnalosti, které se mohou vyskytnout. Díky svojí zkušenosti je schopna řešit celou řadu rozmanitých situací. Navíc u externího vedení účetnictví nehrozí nedodání podkladů v požadovaném termínu z důvodu absence na pracovišti, například vlivem nemoci. Potřebné výstupy vždy obdržíte včas. Díky tomu, že je lze mít umístěny i na externím serveru firmy, mohou tak zůstat vždy snadno přístupné.

Mohlo by Tě zajímat

About Miska Miska

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pokud nejsi robot - umíš počítat :)

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>